Algemene voorwaarden

1. Informatie over de onderneming

Annebientje Kinderkleding

Franklinstraat 139

2562cc Den Haag

Emailadres: annebientje@live.nl

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel 54988411

BTW nr: NL001123603B90

2. De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand na acceptatie van uw bestelling door Annebientje Kinderkleding. Annebientje Kinderkleding is gerechtigd bestellingen te wijzigen dan wel aangevulde informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden meegedeeld.

3. Prijzen en kosten

Alle genoemde consumenten prijzen zijn in euro’s en inclusief 21% BTW. De prijzen die in de webshop van Annebientje Kinderkleding worden genoemd zijn exclusief verzendkosten.

4. Levering

4.1. Nadat u een bestelling heeft geplaatst krijgt u van ons zo spoedig mogelijk, door middel van een e-mail, een bevestiging van uw bestelling. Indien het product niet op voorraad is krijgt u hiervan ook zo spoedig mogelijk, door middel van een e-mail bericht.

4.2. Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en de hoogte van het bedrag van uw bestelling. Hierover nemen wij contact met u op.

4.3. De uiterste levertermijn is 7 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 7 dagen te leveren dan wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft daarbij het recht de bestelling kosteloos te annuleren.

4.5. Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hierover overleg met u heeft plaatsgevonden. Indien de bestelling door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk 2 werkdagen nadat de bestelling geplaatst is, bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, annebientje Kindermode zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

5. Betaling

Op de orderbevestiging staat het te betalen bedrag vermeld en onze bankgegevens vindt u op de factuur die u later via de mail ontvangt. Betaling kan plaatsvinden via IDEAL of overschrijving. De bestelling wordt nooit verstuurd zonder dat de betaling heeft plaatsgevonden. Mocht de betaling niet binnen 7 dagen na bestelling door ons zijn ontvangen dan wordt de bestelling geannuleerd.

6. Bevestiging


Na ontvangst van de bestelling ontvangt u binnen 2 werkdagen een orderbevestiging met een kostenspecificatie per e-mail. Het bestelde artikel wordt gereserveerd. Indien er van onze kant nog vragen zijn, nemen wij contact met u op.

7. Bestelling annuleren

7.1. Elke bestelling mag zonder kosten worden geannuleerd, tenzij het pakket al is verstuurd. Doe dit dus vroegtijdig. Bij annulering stuurt  u een e-mail naar annebientje@live.nl . Uw annulering zal door ons per e-mail worden bevestigd. Indien u uw geannuleerde bestelling al heeft voldaan, zullen wij het bedrag zo snel mogelijk, binnen 7 dagen, op uw rekening terugstorten. Afgeprijsde artikelen mogen onder geen enkele voorwaarde retour, hier zal dan ook geen restitutie plaats vinden.

7.2. De koper heeft, volgens de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen 7 werkdagen na ontvangst te annuleren. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan terug te krijgen. De klant is echter wel gehouden de bestelling op eigen kosten te retourneren.

7.3. Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met annebientje@live.nl.  In deze e-mail dient u uw naam, bestellingsnummer en bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren volgens de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 7 werkdagen een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.

7.4. U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en is afgehandeld. Mits voldaan, vindt terugstorting van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen 14 dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door Annebientje Kinderkleding plaats.

7.5. Indien u niet binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres heeft geannuleerd en door ons retour is ontvangen, in welk geval u geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betalingsplichtig. Annebientje Kinderkleding is gerechtigd kosten aan u door te berekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en niet binnen de gestelde periode voldaan wordt.

8. Bestelling retourneren

8.1. Annebientje Kinderkleding streeft ernaar om u een kwalitatief goed product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan annebientje@live.nll. Mocht het geleverde product desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan heeft u het recht om binnen 7 werkdagen na ontvangst de bestelling te retourneren. Vermeldt in deze e-mail de reden van retourzending, uw persoons- en adresgegevens en uw bank- of gironummer. U mag ook het retourformulier op de website invullen in plaats van een email sturen.

8.2. Binnen 8 dagen na toezending dient u het product, onbeschadigd, ongebruikt, in de originele verpakking, voldoende gefrankeerd te retourneren. Zodra de retourzending door ons is ontvangen, gecontroleerd en goed is bevonden zullen wij het totale aankoopbedrag binnen 7 dagen op uw rekening overmaken. U draagt zelf alleen de kosten van het retourneren van de artikelen.

8.3. Wij ruilen of nemen artikelen niet terug indien zij niet meer in de originele staat zijn, dus als:

-          De artikelen gedragen of gewassen zijn;

-          De artikelen niet meer voorzien van originele labels;

-          U geprobeerd heeft zelf een fout te herstellen;

8.4. Artikelen en bestellingen op speciaal verzoek kunnen wij niet terugnemen.

9. Ruilen

9.1. Wilt u het artikel ruilen voor een andere maat, dan verzoeken wij u dit binnen 7 dagen na ontvangst per e-mail te melden aan annebientje@live.nl. Wij zullen dan voor u nagaan of het artikel nog voorradig is. Indien het artikel nog op voorraad is, stuurt u de retour zending voldoende gefrankeerd en in originele staat naar ons adres. Wij ruilen het artikel om en sturen het kosteloos aan u retour. De verzendkosten van het geretourneerde artikel zijn voor rekening van de klant. Wij zullen de artikelen niet ruilen indien zij niet meer in de originele staat zijn.

9.2. U bent gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden. Bij persoonlijke afmelding van uw aangemelde retour, ontvangt u een ontvangstbevestiging. Retouren, welke bij post verzonden worden, dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden NIET in ontvangst genomen en derhalve NIET gecrediteerd.

10. Klachten en vragen


Heb je klachten met betrekking op de door ons geleverde producten, neem dan s.v.p. contact met ons op zodat we in overleg met u tot een bevredigde oplossing kunnen komen.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Alle producten die in het assortiment van annebientje Kinderkleding zijn opgenomen, voldoen aan strenge eisen. De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per e-mail aan ons voorleggen.

11.2. De inhoud van deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. annebientje Kinderkleding is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

11.3. Annebientje Kinderkleding kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele kleurafwijkingen ten opzichte van beeldschermweergave.

11.4. Annebientje Kinderkleding is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending door Post NL.

12. Voorraad

12.1. Wij doen ons uiterste best om onze website zo actueel mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat er onverhoopt een artikel niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

12.2. Alle in onze webshop en elders vermelde aanbiedingen van onze artikelen gelden tot aan de vermelde geldingsdatum, wel kunnen ze door Annebientje Kinderkleding vroegtijdig beëindigd worden. De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

13. Acties en kortingen


Voor een bestelling geldt altijd de prijs, (en korting/aktie) die op het moment van bestelling wordt vermeld. Annebientje Kinderkleding bepaalt het begin en/of eind van een aktie/kortingsaktie. Iedere ondernemer is vrij om zijn producten af te prijzen en u bepaalt als consument zelf wanneer u tot aankoop overgaat. Annebientje Kinderkleding gaat niet over tot teruggave van het prijsverschil na start van een aktie.

14. Privacyverklaring


Persoonsgegevens van onze klanten worden nooit aan derden ter beschikking gesteld zonder nadrukkelijke toestemming van de klant. Annebientje Kinderkleding gebruikt klantgegevens alleen ten behoeve van het verwerken van de bestellingen en de betalingen.

15. Reclamatie en consumentenbescherming


Mocht u niet tevreden zijn over de producten of diensten van Annebientje Kinderkleding, aarzel dan niet contact op te nemen. Mocht u een klacht hebben over een geleverd artikel, neem dan binnen 7 dagen nadat het gebrek zich heeft geopenbaard, dan wel u daar redelijkerwijs kennis van heeft kunnen nemen, 

Annebientje Kinderkleding probeert eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de klant en op de best mogelijke manier op te lossen.

16. Overmacht

In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Annebientje Kinderkleding opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, hebben zowel de klant als Annebientje Kinderkleding het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen en/of ziekte onder het personeel ongeacht of dit zich voordoet bij Annebientje Kinderkleding of bij de toeleveranciers van Annebientje Kinderkleding.